آگهی استخدام کارشناس فنی

یک شرکت معتبر و فعال در زمینه امور مخابراتی برای تامین نیروهای انسانی مورد نیاز خود افراد متخصص در رده شغلی به شرح ذیل را دعوت به همکاری می نماید.

عنوان   شغلی

رشته تحصیلی

حداقل سابقه کار

سایر شرایط

محل خدمت

کارشناس فنی/شبکه

لیسانس یا فوق لیسانس الکترونیک و مخابرات

3 سال

آشنایی کامل با شبکه .GSM

آشنایی با مفاهیم شبکه هایLAN وWAN.

آشنا به MSC،MGWوBSS

تهران

واجدین شرایط می توانند ظرف یک هفته از انتشار این آگهی رزومه استخدامی خود را ارسال نمایند.

پست الکترونیک:HRM.jobs@kntelecom.ir

فاکس:88171761-62