جشنواره عید تا عید نورتل

قابل توجه مشترکین نورتل

از 24 مهر ماه مصادف با عید سعید قربان لغایت 2 آبان ماه همزمان با عید سعید غدیر خم با خرید

حداقل 10000 تومان شارژ از سرویس 1919،مبلغ 1000 تومان شارژ  رایگان دریافت نمائید.