ولادت پیامبر

ولادت حضرت رسول اکرم(ص)  و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مبارکباد.