ارزش افزوده

سرويس تلفن تصويري - Video Phone Service

با اين سرويس امكان استفاده از تلفن هاي تصويري وجود دارد و كاربران هنگام تماس امكان مشاهده يكديگر را دارند.

سرويس سنتركس - IP Centrex Service

در اين سرويس مي توان تعدادي مشترك را در يك گروه(ساختمان) سنتركس قرار داد و با شماره هاي كوتاه(سه يا چهار رقمي) يكديگر را شماره گيري و همانند يك سانترال خارجي عمل مي نمايد.

شماره گیری کوتاه - Abbreviated Dialing

توسط اين سرويس كاربر مي تواند شماره مورد نظر خود را به صورت سريع با وارد نمودن كد از پيش تعريف شده شماره گيري نمايد.

كد فعال سازي: # شماره مورد نظر* كد مورد نظر *51*

كد غير فعال سازي:#51#

عملكرد: كد مورد نظر**

خط داغ - Hotline (HLI)

سرویس مورد نظر برای این است که مشترک A بدون شماره گیری به مشترک B متصل گردد. که این مورد دو حالت دارد:

- به محض اینکه مشترک A گوشی را برداشت به مشترک B متصل گردد.

 كد فعال سازي : *521* subscriber B#

كد غير فعال سازي: *521 # subscriber A#

 (اين عمل  را مشترک C انجام می دهد چون مشترک A به محض گوشی برداشتن به مشترک B زنگ می‎خورد)

- اگر مشترك A تا 5 ثانیه شماره گیری نکرد به مشترک B متصل گردد.

كد فعال سازي: *52* subscriber B#

كد غير فعال سازي: #52#

مزاحم نشوید - Do-Not-Disturb (DDB)

در این حالت هر کس تماس بگیرد صدای بوق اشغال خواهد شنید. ولی اگر خود مشترک بخواهد می تواند با دیگران تماس بگیرد(بدون اینکه گوشی اشغال باشد).

كد فعال سازي: #*56*

كد فعال سازي: *56*HHMM*HHMM#

كد غير فعال سازي: #56#

HHMM ساعت و دقیقه می باشد و در آن مشخص می کنیم از چه ساعت تا چه ساعتی تماس ورودی نداشته باشد.

 

 

بیدار باش - Wakeup (WAKE)

با برقراري سرويس بيدار باش گوش تلفن در ساعتي كه برايش تعريف شده است زنگ مي خورد.

كد فعال سازي: *55*H1H2M1M2#

كد غير فعال سازي: #55*H1H2M1M2#

كد فعال سازي براي چند روز: *60*H1H2M1M2D1D2#

كد فعال سازي براي چند روز:  #60*H1H2M1M2#

 

حذف كدهاي فعال سازي:  #55#

 

H1H2M1M2ساعت ودقیقه می باشد ودر آن مشخص می کنیم در چه ساعتی تلفن زنگ بخورد و پیغام بیدار باش بدهد.

D1D2تعداد روزهایی که این زنگ خوردن برای بیدار کردن ادامه داشته باشد.

 

 

تکرار شماره گیری - Registered Call (RCL)

كد فعال سازي: *53#

كد غير فعال سازي: #53#

 

در این عملکرد اگر تلفن که می گیریم اشغال بود روی دکمه flash می زنیم و*53# رامی گیریم تا این سرویس فعال گردد. در این صورت اگر تا 5 ثانیه شماره دیگری گرفته نشود تا 20 دقیقه هر دفعه که تلفن را برمی داریم شماره تلفن اشغال به صورت خود به خود گرفته می شود.

 

 انتقال مكالمه - Call Forwarding

 اين سرويس اجازه مي دهد كه مكالمات وارده به شماره ديگري منتقل شود و در سه صورت زير امكان پذير است:

- Call Forwarding Unconditional (CFU)

      انتقال مكالمه بدون هیچ شرطی

كد فعال سازي: *57* subscriber B#

كد غير فعال سازي: #57 #

 

- Call Forwarding Busy (CFB)

     انتقال مكالمه در صورت اشغال مشترک

كد فعال سازي: *40* subscriber B#

كد غير فعال سازي: #40#

 

- Call Forwarding No Reply (CFNR)

       انتقال مكالمه در صورت جواب ندادن مشترک

 

كد فعال سازي: *41* subscriber B#

كد غير فعال سازي:  #41#

 

کنفرانس - Conference (CONF)

در این عملکرد چندین مشترک می توانند در آن واحد با هم ارتباط بر قرار کنند.و این عملکرد تا 4 مشترک جوابگو می باشد. در این عملکرد مشترکی که سرویس کنفرانس را دارد با گرفتن تک تک شماره ها ارتباط را بین آنها برقرار می کند وبا گذاشتن گوشی مشترکی که سرویس کنفرانس دارد تمام مشترکین دیگر نیز قطع می گردند ولی اگر دیگر مشترکین گوشی را بگذارند فقط خودشان قطع می گردند و دیگران به مکالمه ادامه می دهند.

 

انتظار مکالمه - Call Waiting (CW)

به كاربر در حال مكالمه اطلاع داده مي شود كه مكالمه ديگري وجود دارد. كاربر مي تواند اين مكالمه را رد كند و يا بپذيرد.

 

كد فعال سازي: *58#

كد غير فعال سازي: #58#

 

 

برگشت تماس - Call Back (BCB)

در این عملکرد اگر با مشترکی تماس گرفته شود وآن مشترک اشغال باشد با زدندكمه flash و با گرفتن شماره *59# تلفن پیغام رجیستر شدن می دهد و سپس این مشترک گوشی را می گذارد و منتظر می ماند، به محض آزاد گشتن تلفن اشغال اول , ابتدا تلفن اولی زنگ می خورد و پیغام تماس با مشترک اشغال را می دهد و سپس مشترکی که مشغول بود زنگ می خورد.

 

كد فعال سازي: #59*

كد غير فعال سازي: #59#

 

 

تماس سه نفره - Three-Party Service (TRIPTY)

این عملکرد در واقع یک تماس سه نفره می باشد. در این عملکرد اگر با مشترکی تماس گرفته شود با hold کردن آن مشترک وگرفتن شماره مشترک دیگری می توان با آن مشترک صحبت کرد و اگر خواستیم با مشترک اول صحبت کنیم با hold کردن و زدن شماره 2 دوباره با مشترک اول صحبت می کنیم و میتوان این عمل را چندین بار بین دو مشترک تکرار کرد در ضمن با زدن شماره 3 نیز هر سه نفر با هم صحبت می کنند.

انتخاب جواب دهنده - Designated Pickup (DAN)

در این عملکرد پس از زنگ خوردن تلفن مشترک B میتوان از مشترک A این شماره را گرفت *11* subscriber B#  و با تماس گیرنده مشترک B صحبت کرد.

كد فعال سازي: *11* subscriber B#                                                               

 

داشتن caller id - Calling Line Identification Presentation (CLIP)

برداشتن   caller id تماس گیرنده - Calling Line Identification Restriction Override (RIO)

در این عملکرد مشترکی که این سرویس رادارد هر کس که با او تماس بگیرد شماره اش نمی افتد.

 

داشتن دو تماس (درخواست) - Inquiry

در این عملکرد مشترکی که این سرویس را دارد می تواند در هنگام صحبت کردن با مشترك A آن را منتظر گذاشته و شماره مشترک دیگری را بگیرد و با این مشترک صحبت کند و پس از مدتی اگر تلفن مشترک دوم را قطع کند دوباره تلفنش زنگ خورده و با مشترک A  صحبت می کند.

 

محدود كردن زمان مكالمه - Tim Restricted Call(XSXh)

در اين عملكرد ، مدت زمان تماس مشترك محدود مي شود و پس از زمان مشخص شده تماس خود به خود قطع مي گردد.

 

انتقال مکالمه خط به خط - pbx

با داشتن چند خط، مي توان يك شماره را به عنوان سرگروه معرفي كرد كه با تماس به اين شماره درصورت اشغال بودن يك خط خطوط ديگر زنگ مي خورد.                               

 

 انتقال شماره - Number Portability

 امكان انتقال يك خط به مكان ديگر