تلفن ثابت

هرچند که در دهه های اخیر شاهد بروز تحولات شگرف صنعت ارتباطات در سراسر جهان بوده ایم اما همچنان تلفن ثابت به عنوان بخش مهمی از صنعت ارتباطات جایگاه خود را در میان شبـکه های ارتباطی نسل جدید حفظ نموده است، شرکت ارتباطات کوه نور به عنوان اولین اپراتور تلفـن ثابت خصوصی کشور تلاش نموده است که بستـر ارتـباطی ارایـه خـدمات تلـفن ثابت خود را هـمگام با پیشرفت های دنیای ICT مطابقت و به روزرسانی نماید، در همین راستا در سال 1385 با نصب و راه اندازی اولین مرکز سوییچ  NGN  خود در استان اصفهان از فناوری  VOIP  در شبکه تلفن ثابت بهره گیری نمود. در حال‌حاضر شرکت ارتباطات کوه نور با استفاده از شبکه اختصاصی مبتـنی بر   VOIP  به کلیه متقاضیان سراسـر کشـور، خـطوط تلفن ثابت بر بستر ایـنتـرنت و یا پایـانه رادیــویی واگـذار می نمـاید؛ از دیگر خـدمات شـرکت ارتباطات کوه نور ارایـه تلـفـن ثابت در روسـتاهای محـروم و صعب العبور کشـور می باشد که خدمـات مذکور از طریـق شبکه اختصاصی بی سـیـم به متقاضـیان روسـتایی ارایه می گردد و در حال حاضر شبکه مذکور به بیش از پنجاه هزار مشترک در اقصی نقاط کشـور ارایه خدمت می نماید، شایان ذکر است کلیه خطوط تلفن ثابت این شرکت با پیش شماره 95 قابـل واگذاری می باشد.