تلفن همراه

شرکت ارتباطات کوه نور بنابر مامورت ابلاغ شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سه ماهـه ی چهارم سال 1397 در بیش از هـزارو صد روستای محروم و مـرزی کشور خدمات تلفن همراه را  به تمامی  مشترکین اپراتورهای همراه کشور ارایه می نماید، از آنجا که موقعیت جغرافیایی اغلـب روسـتاهای مـذکور امـکان ایجاد هرگونه لینک مخـابراتی زمینی را غیـرممکن ساخته است ارتباط کلیه ی مشترکین از طریق شبکه3G  با BACHAUL   ماهواره تامین می‌گردد، شبکه تلفن همراه شرکت ارتباطات کوه نور که با نام  NOORTEL  در گوشی تلفن همراه مشترکین روستـایی قابل مشاهده می باشد در حال حاضر به حدود شصـت هـزار نفر از دارندگان سیم‌کارتـهای اپراتـورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل سرویس رومینگ ارایه می نماید.