خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش‌افزوده تلفن همراه فراتر از خدمات استاندارد ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه می‎باشند و به طور خلاصه، به هر خدمتی اطلاق می‌شود كه فراتر از خدمات مكالمه صوتي باشد. با توجه به زیرساخت های شبکه تلفن همراه روستایی در شرکت ارتباطات کوه نور در حال حاضر خدمات زیر قابل ارایه به مشترکین محترم می باشد:

- سرويس پيام كوتاه

- انتقال نمابر به صورت فاكس

- نمايشگر شماره طرف خواهان

- عدم نمايش شماره خواهان

- انتقال مكالمه (Call Forwarding)

- انتظار مكالمه (Call Waiting)

- حفظ مكالمه (Call Hold)

- امكان دسترسي محدود (Call Restriction)