دستاوردها و افتخارات

 •  اولین پروانه ایجاد شبکه و اپراتوری دوم تلفن ثابت از وزارت ارتباطات با ظرفیت 100 هزار شماره در استان‌های اصفهان و مرکزی
   

 • نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محدوده ۱۰۵۰ روستای محروم ۲۰ خانوار به بالا 
   

 • راه اندازی رومینگ ملی داخلی در کشور برای اولین بار و اتصال شبکه کوه نور به شبکه تلفن همراه کشور
   

 • افزایش مشترکین شبکه ارتباطات کوه نور (نورتل) از 50 هزار مشترک به 100 هزار مشترک
   

 • رونمایی و به کارگیری خودروی بحران در مناطق مختلف کشور
   

 • نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباطی USO در 300 روستا در اختیار شرکت ایرانسل