شرکای تجاری

شرکت ارتباطات کوه نور برای پیشبرد اهداف و چشم انداز های شرکت با صاحبان تکنولوژی در دنیای ارتباطات همکاری نزدیک دارد. در همین راستا از فناوری های شرکت های چینی و خدمات نوین شرکت های ایرانی بهره مند شده است. از این دست می توان به شرکت های زیر اشاره نمود.

شرکت ZTE

شرکت Huawei

شرکت فن آوا ماهواره