مجوزها

شركت ارتباطات كوه نور در سال 1379  تاسيس و با اخذ مجوز اپراتوري دوم تلفن ثابت از وزارت ارتياطات و فن آوري اطلاعات در سال 1381 به عنوان يكی از شش شركت تلفن ثابت خصوصي مطرح گرديد، اين شركت مركز سوئيچ خود را با مجوز 75000 شماره در اصفهان و 25000 شماره در استان مركزي راه اندازي و تحت نظارت وزارتخانه مربوطه واگذاري خطوط تلفن ثابت را در اصفهان آغاز نموده است. شرکت با تغییر ساختار مالی در سال 1390 برنده مناقصه پروژه واگذاری تلفن ثابت خانگی در ۱۰۵۰ روستا در نقاط محروم کشور تحت عنوان پروژه (uso) می شود و با توجه به طراحی شبکه GSM-WLL برمبنای IP و استفاده از ارتباط ماهواره ای (VSAT) پروانه تاسیس و بهره برداری شبکه رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پروانه واردات و نصب و راه اندازی و بهره برداری شبکه مخابراتی را از سامان انرژی اتمی ایران دریافت نمود.

پروانه بهره برداری تلفن ثابت

پروانه تاسیس و بهره برداری شبکه رادیویی

پروانه واردات از سازمان انرژی اتمی

پروانه بهره برداری از سازمان انرژی اتمی