همکاری با ما

آگهی استخدام

ردیف شغلی

 

عنوان شغلی

 

رشته تحصیلی

حداقل سابقه کار

سایر شرایط

محل خدمت

1

 

 

کارشناس فنی

 

 

لیسانس مهندسی کامپیوتر/برق/الکترونیک/مخابرات

3 سال

مسلط به کامپیوتر،نرم افزارها و سخت افزارهای مربوطه،آشنایی با شبکه LAN  و WAN

آشنایی با شبکه دیتا،مسلط به OFFICE و زبان انگلیسی

تهران

2

 

مدیر فنی/شبکه

 

 

 

لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر/برق/الکترونیک/مخابرات

5 سال

مسلط به MSC و BSC،آشنایی کامل با شبکه دیتا،آشنایی کامل با شبکه های داخلی و خارجی LANو WAN،آشنایی کامل با شبکه GSM،مسلط به زبان انگلیسی،مسلط به OFFICE

تهران

 

3

مسئول دفتر

لیسانس در یکی از رشته های علوم اجتماعی

3 سال

مسلط به کامپیوتر،مسلط به OFFICE

مسلط به اتوماسیون اداری،مسلط به زبان انگلیسی،مسلط به امور دفتری و منشیگری

آشنایی با استاندارد ISO و 5S،آشنایی با نگارش اداری و گزارش نویسی،روابط عمومی قوی

تهران

4

کارشناس منابع انسانی

لیسانس در یکی از رشته های علوم اجتماعی

3 سال

آشنایی با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

آشنایی با سیستم های منابع انسانی،مسلط به امور اداری و کارگزینی،مسلط به سیستم حضور و غیاب،مسلط به کامپیوتر و OFFICE،مسلط به زبان انگلیسی،روابط عمومی قوی

تهران

واجدین شرایط می توانند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی رزومه استخدامی خود را  با ذکر ردیف شغلی در عنوان ایمیل  ارسال نمایند.

پست الکترونیک: HRM.jobs@kntelecom.ir

وب سایت: www.kntelecom.ir و www.fanavaphone.com

فاکس: 62-88171761 و 88171768 داخلی 125