ADSL

شرکت ارتباطات کوه نور بعنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه فن آوا و برای بستر خطوط تلفن خویش اقدام به توزیع و پشتیبانی سرویس های ADSL شرکت داده پردازی فن آوا در سطح اصفهان اقدام می نماید.

دروازه حساب کاربری داده پردازی فن آوا

شماره حساب واريز :  4242423850  جام بانك ملت و شناسه واريز 311952555513

به نام شركت ارتباطات كوه نور

لطفا بعد از واريز وجه حتما اطلاع داده شود.

آدرس شركت : خ فيض - خ واله اصفهاني - روبروي مركز مخابرات فيض - كوجه شهيد جعفري- پلاك 12

تلفن تماس : 03195025555

    فكس     : 03195025550