اجرای عملیات سیویل 41 سایت جدید از سوی کوه نور

شرکت ارتباطات کوه نور از برنده شدن در 2 مناقصه اجرای عملیات سیویل در استان سیستان و بلوچستان در خرداد ماه 1399 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کوه نور، شرکت ارتباطات کوه نور از برنده شدن در 2 مناقصه اجرای عملیات سیویل به تعداد 41 سایت و در دو ناحیه یک و دو استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

این 2 مناقصه که از سوی شرکت مخابرات ایران منطقه سیستان و بلوچستان برگزار شده در راستای ارائه خدمات مخابراتی به مناطق محروم استان بوده و در آن، کوه نور موظف به اجرای عملیات سیویل 21 سایت در ناحیه یک (ایرانشهر، نیکشهر و چابهار) و 20 سایت در ناحیه دو(زاهدان، خاش، سراوان و زابل) شده است.

براین اساس، کوه نور طبق اعلام کتبی شرکت مخابرات ایران منطقه سیستان و بلوچستان به عنوان برنده این 2 مناقصه معرفی شده است. اعلامیه برنده شدن در مناقصه توسط کارفرما به شرکت کوه نور ابلاغ شده است.

شرکت  ارتباطات کوه نور بنابر مامورت ابلاغ شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه راه اندازی، نصب و نگهداری از سایت های مخابراتی در مناطق محروم و صعب العبور کشور را بر عهده دارد.