رومینگ ملی

در سال جاری یکی از اهداف اصلی وزارت ارتباطات ، بحث رومینگ ملی است. هدف از ایجاد این طرح، پوشش حداکثری از طریق استفاده از امکانات موجود می باشد. رومینگ ملی به معنی استفاده همه اپراتورها از امکانات زیر ساختی یکدیگر است. یعنی هر فرد دارنده سیم کارت هریک از اپراتورها می تواند در هر نقطه ای از کشور از بستر ارتباطی سایر اپراتورها برای برقراری ارتباط استفاده کند. از آذرماه سال 1397 این طرح در حوزه مکالمات صوتی به نتیجه رسید و در حوزه دیتا نیز تا چهل و پنج روز آینده بین تمام اپراتورهای موجود، قابلیت اجرایی خواهد داشت. هم‌گرایی و هم سویی اپراتورها در این پروژه بسیار حائز اهمیت بود . با درنظر گرفتن ِ این مهم، که هریک از اپراتورهای موجود، در قالب شرکت های خصوصی اداره می شوند طبیعی است که در وهله اول به فکر منافع سازمانی خود باشند. اما در این میان خوشبختانه با درایت و حسن توجه وزارت ICT و مطرح شدن بحث منافع ملی، فضایی ایجاد شد تا با همدلی و مشارکت تمامی اپراتورها، پروژه به نتیجه‌ی مدنظر و مطلوب برسد.

مهمترین ویژگی این طرح بهره‌گیری حداکثری از منابع موجود است. بعنوان مثال در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که در یک منطقه‌ی جغرافیایی به ویژه شهرهای بزرگ، همه‌ی اپراتورهای موجود (ایرانسل، همراه اول و رایتل) تجهیزات زیادی را جهت ارائه خدمات خود، نصب و راه اندازی می­کنند، این درحالی است که در برخی مناطق محروم شاهد فقدان هرگونه امکانات ارتباطی هستیم. این موضوع از نگاه ملی و کاربردی استفاده‌ی غیربهینه از منابع می‌باشد. لذا با طرح رومینگ ملی ما می توانیم با هزینه های کمتر، شاهد توسعه بیشتری باشیم. بعنوان مثال در حال حاضر شرکت "های وب" با پوشش شبکه دیتای حدود 70 الی 80 درصد روستاهای کشور این بستر را به راحتی در اختیار سایر اپراتورها قرار می دهد. ما نیز دربیش از 1000 روستای تحت پوشش خود، این امکان رادر اختیار سایر اپراتورها قرار می دهیم، بدون اینکه در آن مناطق شبکه ای داشته باشند. خوشبختانه برای سرعت بخشیدن هرچه بیشتر به کار، بحث منافع و تبادلات مالی بین اپراتورها به آینده موکول شده است. چرا که اجماع نظر در این خصوص نیاز به زمان بیشتری دارد. این پروژه در حال حاضر با پیگیری شبانه روزی تیم فنی شرکت ارتباطات کوه نور مراحل پایانی خود را طی می کند.