سالروز تاسیس هلدینگ فن آوا

‏امروز نوزدهمین سالروز تاسیس هلدينگ فن آوا است؛ فن آوایی كه در طول دو دهه فعالیت حرفه اي و به‌ واسطه همت و تلاش شبانه‌روزی خانواده بزرگ فن آوا و اعتماد مشتریانش از نهالی کوچک به درختی بزرگ، بالنده و تنومند تبدیل شده و امروز در نوک قله موفقیت‌، جامع ترین هلدینگ فناوری اطلاعات و از نقاط افتخار آمیز کشور عزیزمان است.

‏به امید آنکه سال پیش‌رو، سالِ ادامه تعالی و پیشرفت به سوی موفقیت و افتخارآفرینی برای اقتصاد دیجیتال کشور عزیزمان باشد.
نوزده سالگی فن آوا مبارک‌مان و موفقیت‌هایش بیش باد.