مناقصه

مناقصه اجرای سایت های مخابراتی
شرکت ارتباطات کوه نور در نظر دارد انجام عملیات سایت یابی و احداث ونصب BTS به تعداد 61 سایت  را به  اشخاص حقوقی واجــد شرایط واگذار نماید  لــذا از کلیه فعالان در ایــن زمینه دعــوت می شود  پس از تکمیل اسناد مـــــذکور ،پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا  ساعت 14 مــورخ 08/08/1398 به واحد قراردادها آقای امین زاده تحویل نمایند . (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن88171769 021- تماس حاصل فرمائید)

فایل های پیوست