نورتل گامی به سمت روستایی هوشمند

 آموزش الکترونیکی E Learning

با توجه به لزوم ایجاد صنایع و مشاغل روستایی و جلوگیری از هدر رفت توانایی روستاییان اولـیـن گـام در ایــجاد کـسب و کار، آمـوزش ایـن توانـایی ها است. اما به دلیـل دور بـودن و صعب العـبور بودن این مناطق امکان ارائه آموزش حضوری مقدور و به صرفه نمی باشـد. شرکت ارتباطات کوه نور با توجه به توسعه شبکه ارتباطی خود در نقاط دورافتاده، کوهستانی و صعب العبورکشور در حال حاضر قادر به ارایه خدمات آموزشی از راه دور به وسیله تجهیزات الکترونیکی است. دراین نوع آموزش اساتید خبره قادر خواهند بود کلاس های آموزشی خود را به صورت مجازی در شهرمحل سکونت خود برگزار نموده، در حالی که تعداد زیادی از مهارت آموزان در روستاهایی با فواصل بسیار زیاد در حال یادگیری مهارت تدریس شده باشند، این موضوع علاوه بر ارتقای سطح دانش و مهارت روستاییان، در گسترش عدالت آموزشی در کشور نقش مفید و موثری خواهد داشت.

 

خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی

با توجه به بسترهای موجود، شرکت آماده  ارایه خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی در جهت توسعه کسب و کار روستایی و ایجاد یک ارتباط  C2C  بین فروشنده روستایی و خریدار می باشد، این خدمات  برپایه دستگاه های کارت خوان و سامانه پرداخت همراه بر پایه  WIFI ارایه می‌گردد، با استفاده از این ابزارمی توان اموری همچون مشاهده موجودی حساب متصل به کارت شتاب، پرداخت هزینه انواع قبوض، خرید شارژ سیم کارت، پرداخت مبلغ خرید  و سایر خدمات پرداخت نظیر  پرداخت های خیریه  را به سهولت درون روستا به  انجام رسانید.

 

کشاورزی الکترونیکی E Agriculture

بهـره وری پایـین در کشـاورزی سـنتی و بـحران کمـبود آب در مناطق روستایی ایجاب می کند که هرچه سریع تر به سمت تکنولوژی های جدید در عرصه کشاورزی برای کاهش میزان مصرف آب، افزایش محصول و کیفیت، خیز برداشت در این راستا این شرکت آماده ارایه مـدرن‌ترین تجهیزات و  روشهای کنترل کشاورزی در روستاهای محروم کشور می باشد. در این ایده سنسور های مختلف از جمله سنسورهای اندازه گیری میزان دما، رطوبت، PH  سـطح آب در ارتباط با یکـدیـگر اطلاعات خـود را بـسته به تـکنولـوژی انـتـخابی بـه روی شبـکه اختصاصی رادیویی یا شبکه های انتقال معمول همچون  WIFI  به  سیستم مرکزی انتقال می دهند، اطلاعات صادره این سنسورها تحلیل شده و به رله ها و شـیر های منصـوبه در سطـح زمین، دستور آبیاری به میزان مشخص داده می شود. تحلیل داده ها در این سیستم ها به نـحوی است که زمـان سـمپاشی‌، بـرداشت و حتی تعـداد کارگـران مورد نیـاز را محـاسبه و به کشاورز کمک می کند محصول را به شیوه  بهینه  و با کیفیت   به ثمر بیاورد.  

 

سلامت الکترونیکی E Health

نــفوذ ایـنتـرنت در بیـن مـردم بـاعـث شده است حـوزه سلامـت وارد عرصـه جدیدی گردد. در این بین مردم روسـتا بـالاخص روستاهای محروم  که از کمترین سطـح خدمات برخوردار هستند؛ می توانند از این خدمت بیشترین بهره را برده و از خطرات بی‌شمار به‌وجود آمده در این منـاطق به دلیل عـدم وجود مراکز بهداشت جلوگیری شود. لذا شرکت ارتباطات کوه نـور به عنوان پیشـگام درحوزه  USO  آماده ارائه مدرن ترین خدمات سلامت اکتـرونیک در روستا‌های محـروم کشور می باشد.  با توجه به وجود تجهیزات پیشرفته، انواع تست های اولیه پزشکی و حتی آزمایـش های خون را نیز می‌توان به ‌انجام رسانید و نتـایج بـه صـورت مـوردی یـا مستـمر بـه وسیـله  WIFI و  زیـرسـاخت ماهـواره ای شـرکت در مـرکز داده های پزشـکی ثـبت شده و رونـد پـزشـکی افراد بررسی مـی‌گردد، از انـواع سنسورهایی که بـرای تست های اولیه در این طرح استفاده می شود، می توان موارد زیر را نام برد.    

  •  سنسور  اندازه گیری سطح اشباع اکسیژن خون
  •  سنسور نوار قلب
  •  سنسور اندازه گیری جریان هوا
  •  سنسور اندازه گیری فشار خون
  •  سنسور اندازه گیری سطح گلوکز خون
  •  سنسور اندازه گیری دمای بدن
  •  سنسور نوار عصب و عضله
  •  سنسور دَم‌سنجی یا اسپیرومتر
  •  GSR  سنسور اندازه گیری بیوفیدبک یا
  •  سنسور اندازه گیری وزن

  با استفاده از چنین ابزاری می توان سطح بهداشت روستاها را در زمانی کوتاه افزایش داد.